Høymesse Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.11.00

Til:19.1.2020 - kl.12.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Bram Janssens
Offerformål: Benkeputer i Hunn kirke
Nattverd
Dåp