Gudstjeneste Vardal kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.00

Sted:Vardal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Roger Brevik
Organist: Anders Byfuglien
Offerformål: Vardal Trosopplæringarbeid
Merknader: Menighetens årsmøte i kirka etter gudstjenesten.
10-årsjubileum for dåp er utsatt inntil videre.
Nattverd
Dåp