Høymesse Vardal kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Sted:Vardal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Roger Brevik
Organist: Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Vardal Trosopplæringarbeid