Temakveld "Sammen i sorgens landskap"

Onsdag 8.november kl 19.00 er det temakveld i Hunn kirke: Sammen i sorgens landskap. Innledning ved sykehusprest ved Reinsvoll, Olav Nordengen. Velkommen.

  • Sorg er en nødvendig reaksjon på tap
  • Sorg er ingen sykdom
  • Sorg tar tid
  • Sorg fører ofte med seg tanker, følelser og reaksjoner som er sterke og uvante
  • sorg handler om livets reaksjon på å ta avskjed med noen eller noe som har blitt en del av vårt liv og vår historie

Disse og liknende tanker vil bli berørt på temakvelden i Hunn kirke.

Det blir servering av kringle og kaffe. Temakvelden avsluttes i kirkerommet med lystenning og vakker musikk av diakon Hilde Kristin Jarlvang og organist Anders Byfuglien.

Temakvelden arrangeres i samarbeid med Vardal, Bårstad, Gjøvik, Engehaugen, Biri, Snertingdal og Hunn menigheter og ledes av sokneprest Jens Dale.

 

Alle er velkommen.

Kontaktinformasjon for Kirken i Gjøvik

Postadresse:

Strandgaten 13 A

2815 Gjøvik

Besøksadresser:

Kirkekontoret:

Strandgaten 13 A

2815 Gjøvik

Diakoni og KirkenMIN:

Ynglingen

Svoldersgate 2

2815 Gjøvik

E-post: post.gjovik@kirken.no

Telefon: 61 14 64 80

Fax: 61 14 64 81

Åpningstider:

Mandag - fredag kl. 08.00-15.30.