Ledig stilling som kirketjener

Gjøvik kirkelige fellesråd søker etter kirketjener i 100% fast stilling

Kirketjener

Gjøvik kirkelige fellesråd har ledig stilling som kirketjener i 100% stilling.

Det er for tida 12 kirketjener i fellesrådet.

Arbeidet er allsidig, og består av innearbeid i form av vedlikehold og renhold i kirkene, tjeneste ved gudstjenester og andre seremonier.

Samtidig er det utearbeid med vedlikehold av anlegg på våre gravplasser, både sommer og vinter med alt fra snømåking til klipping og vanning.

Vi jobber sammen i hele fellesrådsområde slik at alle hjelper hverandre. Men seremoni og innetjeneste vil man likevel i stor grad være knyttet til et sokn. I stillingen vil det ligge søndagsarbeid på gudstjenste 2 søndager i måneden.

Til den stillingen som er ledig nå har vi også et ønske om kompetanse på graving da dette er noe vi gjør selv ved gravlegging og annet mindre gravearbeid.

Det vil også være nødvendig med utvidet førerkort.

Vi har for tiden få kvinner blant kirketjenerne og ønsker derfor kvinner velkommen til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med godt humør og som er løsningsorientert og liker å samarbeide med andre.

Søkere må være medlem i Den norske kirke


Stillingen har lønn etter overenskomst.

Stillingen er ledig fra medio april.

Interessert er velkommen til å henvende seg til ass kirkeverge Line Bakkum via sentralbord tlf. 458 76 201.

Søknad med CV og referanser sendes post.gjovik@kirken.no innen 7. februar 2018.

*Den norske kirke.

 

   
   
   
   
   

Kontaktinformasjon for Kirken i Gjøvik

Postadresse:

Strandgaten 13 A

2815 Gjøvik

Besøksadresser:

Kirkekontoret:

Strandgaten 13 A

2815 Gjøvik

Diakoni og KirkenMIN:

Ynglingen

Svoldersgate 2

2815 Gjøvik

E-post: post.gjovik@kirken.no

Telefon: 61 14 64 80

Fax: 61 14 64 81

Åpningstider:

Mandag - fredag kl. 08.00-15.30.