Brandbu Barne- og Ungdomskantori - korøvelse

Praktisk informasjon

Fra:16.9.2020 - kl.17.30

Til:16.9.2020 - kl.19.00

Sted:Nes kirkestue

Arrangør:

Brandbu Barne- og Ungdomskantori er et kor for skolebarn i hele Gran kommune. Vi øver onsdager i Nes Kirkestue i Røykenvik. Kontakt Marit Wesenberg, tlf 99587373, for mer informasjon.