Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:14.10.2018 - kl.11.00

Til:14.10.2018 - kl.12.00

Sted:Nes kirke

Arrangør:

Gudstjeneste kl.11.00 ved Dagfinn Magnus og Ruth Kari Sørumshagen. Høsttakkefest. Presentasjon av de nye konfirmantene. Sang ved og offer til Brandbu Barne- og ungdomskantori.