Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.00

Sted:Moen kirke

Arrangør:

Gudstjeneste ved prest Karin Hansen Bøe. 50-årskonfirmanter.

Offer til diakoniarbeidet.