Innsettelsesgudstjeneste prost Solbakken

Praktisk informasjon

Fra:13.6.2021 - kl.18.00

Til:13.6.2021 - kl.20.00

Sted:Nikolaikirken

Arrangør:

Den nye prosten i Hadeland og Land prosti, Christofer Solbakken vil bli innsatt i tjenesten som prost av biskop Solveig Fiske. 
Gudstjenesten ledes av prosten med deltakelse av biskop Fiske, prestene i prostiet og andre. 
Etter gudstjenesten blir det en enkel kirkekaffe med hilsninger.