Korøvelse Brandbu Barne- og Ungdomskantori

Praktisk informasjon

Fra:5.5.2021 - kl.17.30

Til:5.5.2021 - kl.19.00

Sted:Nes kirkestue

Arrangør:

Brandbu Barne- og Ungdomskantori er et kor for alle skolebarn i Gran kommune. Nye kormedlemmer er velkommen hele året!
Pga covid19-restriksjoner, kan korøvelser bli avlyst.
Kontakt Marit Wesenberg (tlf 99587373) for mer informasjon.