Familiegudstj.

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.17.00

Til:22.11.2020 - kl.18.00

Sted:Sørum kirke

Arrangør:

Familiegudstjeneste kl.17.00 ved prest Dagfinn Magnus. Offer til barne- og ungdomsarbeidet.

Det deles ut bok til 4- 5- og 6-åringer. Barna er invitert til å komme en time i forkant av gudstjenesten.