Høymesse

Praktisk informasjon

Dato:5.5.2019

Tid:11.00

Sted:Gratangen kirke

Arrangør:Gratangen menighet

Samtalegudstjeneste med konfirmantene.

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe med menighetsmøte.

Prest: John-Daniel Solhaug
Organist: Tom Cato Amundsen
Kirketjener: Sigrid Nordmo
Takkoffer: Diakoniutvalget