Ukens gudstjenester

Søndag 22.10.17:

Grimstad kirke kl.11.00 — Familiegudstjeneste ved Gunnar Edvard Nielsen Gundersen, Hjalmar Bjerga og Torun Fløistad Rike. Utdeling av Barnas kirkebok til 4-åringer. G-kor deltar. Offer til TV-aksjonen. Kirkekaffe.

Fjære kirke kl.11.00 — Høsttakkefest med utdeling av Bibler til 4-åringene v/Tore Laukvik, Ingunn M Olsen, Ingvild W Limm og Andrea Maini. Dåp, Nattverd. Elle Melle Mini og Ellen Halvorsen Lervold deltar. Offer til TV-aksjonen.

Fevik kirke kl.11.00 — Gudstjeneste v/Helge Spilling og Kirsti P Haugen. Nattverd. Offer til Tv-Aksjonen.

Fevik kirke kl.19.00 — Minikonsert med Tor Magne Braathen og Kirsti P Haugen. Inngangspenger kr. 100,-. Trekning av kunstlotteriet

Østerhus arbeidskirke kl. 11.00 — Familiegudstjeneste. Ørjan Kronheim, Erling Hillesund, Kristoffer Aamodt. Utdeling av Barnas kirkebok til 4-åringer. Konfirmantene deltar. Offer til TV-aksjonen. Kirkekaffe.

Eide kirke kl. 17.00 — Familiegudstjeneste. Erling Hillesund og Geir Ivar Bjerkestrand. Utdeling av Barnas kirkebok til 4-åringer. Solstrålen synger. Konfirmantene deltar. Offer til TV-aksjonen. Kirkekaffe.

 

Mandag 23.10.17:

Grimstad kirke er åpen for stillhet fra kl. 19.00 – 20.00

 

Torsdag 26.10.17

Fjære kirke kl. 09.00 — Morgengudstjeneste

Kontaktinformasjon for Grimstad Kirkelige Fellesråd

Grimstad Kirkelige Fellesråd har kontorer i 3.etg. på Oddensenteret.

Kontoradresse: 

Odden 1

4876 Grimstad

E-post:  post@grimstad.kirken.no.

Telefon: 37090100 

Telefon- og besøkstid: 

Man-Fred 8:30-15:00