Gudstjenester

Søndag 25.02.18:

Fjære kirke kl. 11.00 — Gudstjeneste v/Helge Spilling og Inger Nora Bråtveit Holm. Dåp. Nattverd. Sang av Compagnie Trass. Offer til menighetsarbeidet.

Fevik kirke — Felles med Fjære

Grimstad kirke — Gudstjeneste ved Hjalmar Bjerga og Jens Barland. Nattverd. Offer til Bryggekapellet.

Østerhus arbeidskirke kl. 09.30 — Morgenmesse. Tom Martin Berntsen og Geir Ivar Bjerkestrand. Offer til misjonsprosjektet i Egypt

Eide kirke kl. 11.00 — Gudstjeneste. Tom Martin Berntsen og Geir Ivar Bjerkestrand. Søndagsskole. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

 

Mandag 26.02.18:

Grimstad kirke er åpen for stillhet fra kl. 19.00 – 20.00

 

Torsdag 01.03.18

Fjære kirke kl. 09.00 — Morgengudstjeneste

 

 

 

Kontaktinformasjon for Grimstad Kirkelige Fellesråd

Grimstad Kirkelige Fellesråd har kontorer i 3.etg. på Oddensenteret.

Kontoradresse: 

Odden 1

4876 Grimstad

E-post:  post@grimstad.kirken.no.

Telefon: 37090100 

Telefon- og besøkstid: 

Man-Fred 8:30-15:00