Ukens gudstjenester

Søndag 20.08.17:

Grimstad kirke kl.11.00 — Gudstjeneste ved Hjalmar Bjerga og Torun Fløistad Rike. Dåp. Nattverd. Offer til Strømmestiftelsen.

Fjære kirke kl. 11.00 — Gudstjeneste v/Helge Spilling og Kirsti P. Haugen. Dåp. Nattverd. Offer til Aust-Agder Søndagsskolekrets.

Fevik kirke — Felles med Fjære.

Landvik kirke kl. 11.00 — Gudstjeneste. Tom Martin Berntsen og Geir Ivar Bjerkestrand. Bibelskolen deltar. Offer til Bibelskolen i Grimstad. Kirkekaffe i prestegården.

Mandag 21.08.17:

Grimstad kirke er åpen for stillhet fra kl. 19.00 – 20.00

Torsdag 24.08.17

Fjære kirke kl. 09.00 — Morgengudstjeneste

Kontaktinformasjon for Grimstad Kirkelige Fellesråd

Grimstad Kirkelige Fellesråd har kontorer i 3.etg. på Oddensenteret.

Kontoradresse: 

Odden 1

4876 Grimstad

E-post:  post@grimstad.kirken.no.

Telefon: 37090100 

Telefon- og besøkstid: 

Man-Fred 8:30-15:00