Gudstjenester

Torsdag 19.04.18

Fjære kirke kl. 09.00 — Morgengudstjeneste

 

Søndag 22.04.18:

Grimstad kirke kl. 11.00 — Samtalegudstjeneste med konfirmantene ved Hjalmar Bjerga, Gunnar Edvard Nielsen Gundersen og Torun Fløistad Rike. Offer til Grimstad kfuk/kfum. Kirkekaffe.

Fjære kirke kl.11.00 — Tårnagentgudstjeneste v/tårnagenter, Tore Laukvik, Ingunn M. Olsen, Ingvild W. Limm og Kirsti P. Haugen. Dåp. Nattverd. Offer til menighetens trosopplæring.

Fevik — Felles med Fjære

Østerhus arbeidskirke kl. 11.00 — Gudstjeneste. Tom Martin Berntsen og Erling Jakobsen. Barnekirken. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe

Eide kirke kl. 13.00 — Gudstjeneste. Tom Martin Berntsen, Erling Hillesund og Jostein Berg. Søndagsskole. Offer til misjonsprosjektet. Konfirmantene deltar. Kirkekaffe

 

Mandag 23.04.18:

 

Grimstad kirke er åpen for stillhet fra kl. 19.00 – 20.00

 

 

Torsdag 26.04.18

Fjære kirke kl. 09.00 — Morgengudstjeneste

 

 

 

Kontaktinformasjon for Grimstad Kirkelige Fellesråd

Grimstad Kirkelige Fellesråd har kontorer i 3.etg. på Oddensenteret.

Kontoradresse: 

Odden 1

4876 Grimstad

E-post:  post@grimstad.kirken.no.

Telefon: 37090100 

Telefon- og besøkstid: 

Man-Fred 8:30-15:00