Gudstjeneste Eide kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.7.2020 - kl.11.00

Til:26.7.2020 - kl.12.00

Sted:

Arrangør:

Helge Spilling. Geir Ivar Bjerkestrand.
Offer til Menighetsarbeidet. Vipps Eide kirke 103082.