Keltisk-inspirert retreat, 21.10 på FMU-bygget

Diakoniutvalget i Fjære menighet ønsker velkommen til keltisk-inspirert retreat med sogneprest Helge Spilling. Lørdag 21. oktober kl. 10-15 på FMU-bygget. Det vil bli servert en enkel lusnj. Velkommen

Kontaktinformasjon for Grimstad Kirkelige Fellesråd

Grimstad Kirkelige Fellesråd har kontorer i 3.etg. på Oddensenteret.

Kontoradresse: 

Odden 1

4876 Grimstad

E-post:  post@grimstad.kirken.no.

Telefon: 37090100 

Telefon- og besøkstid: 

Man-Fred 8:30-15:00