Påskeutstillingen 2018 i Grimtad kirke

Åpen 26.–28. mars kl. 12–14ved alle kirkens arrangementer i påsken og søndag etter påske

Kontaktinformasjon for Grimstad Kirkelige Fellesråd

Grimstad Kirkelige Fellesråd har kontorer i 3.etg. på Oddensenteret.

Kontoradresse: 

Odden 1

4876 Grimstad

E-post:  post@grimstad.kirken.no.

Telefon: 37090100 

Telefon- og besøkstid: 

Man-Fred 8:30-15:00