Sommer i våre kirker

I løpet av sommeren kan vi tilby et bredt og variert program i de forskjellige kirkene. Blant annet gudstjenester, sommerkvelder og konserter. Velkommen til våre kirker i sommer.

Kontaktinformasjon for Grimstad Kirkelige Fellesråd

Grimstad Kirkelige Fellesråd har kontorer i 3.etg. på Oddensenteret.

Kontoradresse: 

Odden 1

4876 Grimstad

E-post:  post@grimstad.kirken.no.

Telefon: 37090100 

Telefon- og besøkstid: 

Man-Fred 8:30-15:00