Kirkevergen

Kirkeverge er en gammel tittel som oppsto på 1200 tallet da det ble innført en ordning med lokalt kirkeombud eller kirkeverge. Vervet gikk ofte på omgang mellom bygdas mest velstående menn, noen ganger opptil 3 på samme tid.

Kirkevergen skulle ha rett til jordleieavgift av jordgods som tilhørte kirken, mot plikt til vedlikehold av kirken, og årlig regnskapsansvar.

Kirkevergen sto under tilsyn av prost/biskop. Det var strenge straffer og bøter for å ikke oppfylle forpliktelsene til vedlikehold av kirken, eventuelt reising av ny kirke.

Da det etter hvert ble slutt på de private gravplassene og behovet for gravplasser i nærheten av kirken økte, ble det anlagt kirkegårder som kirkevergen fikk ansvaret for.
Kirkevergeposisjonen fortsatte med å være et ombud ( ofte ulønnet) frem til etterkrigstid.

I Grimstad ble det innført felles kirkevergefunksjon i 1982, før dette hadde hvert enkelt sogn sin egen kirkeverge.

I Eide fortsatte ordningen med egen kirkeverge frem til 01.01.1994.

Kirkevergen i dag:
Etter hvert som demokratiet i kirken er innført er kirkevergen blitt en administrator som opptrer på vegne av lovgiverne (storting, departement, kommunestyre, fellesråd og menighetsråd). Selve arbeidsoppgavene med ansvaret for drift, vedlikehold og eventuelle nyanlegg av kirker/kirkegårder er i stor grad det samme som for over 800 år siden.
Kirkevergen ønsker i dag å framstå som en servicefunksjon for både lovgiverne og publikum slik at både kirker og kirkegårder kan nyttes til det beste for hele folket.
Hva kan kirkevergen være publikum behjelpelig med?
- Besvare spørsmål om lover og regler som
- knytter seg til alle kirkegårdene i Grimstad.
-Lover og regler for kirkegårdene.

- Være pårørende behjelpelig med å finne
- gravplass på kirkegården.

- Være publikum behjelpelig med å finne gamle
- gravsteder i den utstrekning vi sitter inne med
- opplysninger.

- Besvare spørsmål om priser knyttet til
- kirker/kirkegårder. Leie av kirker, festeavgifter, - pris på stell av gravsted, ventespill, ekstra avgift - utenbysboende etc.

- Ordne med stell av gravsted, enten mot en årlig
- regning eller opprettelse av et gravstedsfond.

- Motta både klager og ros når det gjelder drift og - vedlikehold av kirker/kirkegårder, og sørge for
- at slike henvendelser blir behandlet på en
- ordentlig måte.

Hvor og når treffes kirkevergen:
Kirkevergen har kontor i 3. etg. på Oddensenteret i Grimstad sentrum og er på jobb mandag-fredag 08.00-15.30 .
-Kirkevergen har en del praktiske oppgaver knyttet til kirkegårdene og er derfor ikke alltid på kontoret.
-Vil du ha kontakt med kirkevergen så ring 37 09 01 26 (kontoret) eller
mob. 90 59 72 86, så besvarer jeg spørsmålene så godt som jeg kan, eller vi kan avtale å møtes på kontoret eller ute på den aktuelle kirkegården.

Kirkeverge Bjørn Undheim.

Kontaktinformasjon for Grimstad Kirkelige Fellesråd

Grimstad Kirkelige Fellesråd har kontorer i 3.etg. på Oddensenteret.

Kontoradresse: 

Odden 1

4876 Grimstad

E-post:  post@grimstad.kirken.no.

Telefon: 37090100 

Telefon- og besøkstid: 

Man-Fred 8:30-15:00

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"