Babysang

Praktisk informasjon

Fra:1.1.0001 - kl.00.00

Til:1.1.0001 - kl.00.00

Sted:Harstad kirke

Arrangør:Harsatd, Trondenes og Kanebogen menigheter

Babysang er hver mandag i Harstad kirke i minst 10 uker på høsten, og minst 10 uker på våren. Det koster ingenting å være med og du deltar når du kan. Dette er et tilbud til de minste barna med foreldre eller andre voksne. Søsken kan også være med. Du kan velge om du vil være med på sangstund kl. 10.30 eller kl. 12.00. Kl. 11.15 er det felles lunsj for begge gruppene. Påmelding kan sendes til May Britt Lund på tlf 934 08 842 eller epost: mbl@kiha.no