Samisk-norsk familiegudstjeneste Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.2.2020 - kl.11.00

Til:2.2.2020 - kl.12.30

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Samisk-norsk familiegudstjeneste
Liturg: Hanne Punsvik Øygard
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Luk 2,22-40
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Nattverd
Dåp