Forenklet gudstjeneste uten nattverd Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.12.2019 - kl.14.30

Til:24.12.2019 - kl.16.00

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Julaften
Liturg: Stian Holtskog
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Luk 2,1-20
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Merknader: Harstad skoles musikkorps medvirker