Forenklet gudstjeneste med nattverd Olavsgården

Praktisk informasjon

Fra:22.12.2019 - kl.11.00

Til:22.12.2019 - kl.12.30

Sted:Olavsgården

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i adventstiden
Liturg: Stian Holtskog
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Ikke offer
Nattverd