Familiegudstjeneste Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.11.00

Til:19.1.2020 - kl.12.30

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Hanne Punsvik Øygard
Organist: Andreas Gotliebsen
Prekentekst: Joh 2,1-11
Offerformål: Diakoniarbeidet
Merknader: Alle som fylte 4 år i 2019 er hjertelig velkommen til kirka for få Min Kirkebok! Påmelding med barnets navn sendes til prest Hanne på nr. 950 77 332.
Nattverd