Gudstjeneste med nattverd Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.9.2017 - kl.11.00

Til:17.9.2017 - kl.12.30

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 15. søndag i treenighetstiden
Liturg: Hanne Punsvik Øygard
Organist: Marit Nygård, Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Mika 6,6-8
Offerformål: Gatekirka i Harstad v/Aune Baptistmenighet
Nattverd
Dåp