Allehelgensgudstjeneste Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.11.2019 - kl.11.00

Til:3.11.2019 - kl.12.30

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Stian Holtskog
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Jes 60,18-22
Nattverd