AVLYST Gudstjeneste med nattverd Olavsgården

Praktisk informasjon

Fra:9.4.2020 - kl.11.00

Til:9.4.2020 - kl.12.00

Sted:Olavsgården

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Stian Holtskog
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Matt 26,17-30
Nattverd