Innsettelsesgudstjeneste Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.9.2020 - kl.11.00

Til:20.9.2020 - kl.12.00

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 16. søndag i treenighetstiden
Liturg: Hanne Punsvik Øygard
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Mark 7,31-37
Offerformål: Gatekirka i Harstad v/Aune Baptistmenighet
Merknader: Innsettelse av Hanne Punsvik Øygard som sokneprest ved fung. prost Geir Arne Solum
Nattverd
Dåp