Innsettelsesgudstjeneste Harstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2021 - kl.11.00

Til:18.4.2021 - kl.12.00

Sted:Harstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Liturg: Arne Håkonseth, Henriette Steen
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Joh 10,1-10
Offerformål: Kirkemusikalsk arbeid
Merknader: I januar fikk menigheten ny kapellan, Henriette Steen, og denne søndagen vil prost Arne B. Håkonseth offisielt innsette henne i tjenesten
Nattverd