Gudstjeneste med nattverd Kanebogen kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.7.2021 - kl.11.00

Til:4.7.2021 - kl.12.00

Sted:Kanebogen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i treenighetstiden
Liturg: Hanne Punsvik Øygard
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Matt 16,13-20
Offerformål: Søndagsskoleprosjektet i Kamerun
Nattverd
Dåp