Gudstjeneste med nattverd Kanebogen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.5.2021 - kl.11.00

Til:13.5.2021 - kl.12.00

Sted:Kanebogen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi himmelfartsdag
Liturg: Hans Jørgen Nilsen
Organist: Arne Kristian Torbergsen
Prekentekst: Luk 24,46-53
Nattverd
Dåp