Gudstjeneste med nattverd Kanebogen kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.13.00

Sted:Kanebogen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Hans Jørgen Nilsen
Organist: Wolfgang Schmitt
Prekentekst: Matt 7,7-12
Nattverd
Dåp