Høymesse Sandtorg kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.30

Sted:Sandtorg kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Hans Jørgen Nilsen
Organist: Arne Kristian Torbergsen
Prekentekst: Matt 17,1-9
Offerformål: Bibelselskapet
Nattverd
Dåp