Turgruppa

Praktisk informasjon

Fra:17.9.2020 - kl.10.30

Til:17.9.2020 - kl.13.30

Sted:

Arrangør:

Turgruppa går tur nesten hver torsdag. Ta kontakt med diakon i Sandtorg, Line Lindfjeld Nilsen for infomasjon.