Høymesse Elgsnes kapell

Praktisk informasjon

Fra:30.5.2019 - kl.11.00

Til:30.5.2019 - kl.12.30

Sted:Elgsnes kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.himmelf.dag
Liturg: Stian Holtskog
Organist: Maria-Daniela Raasch
Prekentekst: Joh 17,1-5
Offerformål: Hans Egedes Minne
Nattverd
Dåp