Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2018 - kl.23.00

Til:1.4.2018 - kl.00.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskeaften
Liturg: OWJ
Organist: Maria
Prekentekst: Mark 16,1-8
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Nattverd
Dåp