Forenklet gudstjeneste uten nattverd Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.3.2018 - kl.11.00

Til:25.3.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: OWJ
Organist: Maria
Prekentekst: Matt 26,6-13
Offerformål: Fasteaksj
Dåp