Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.2.2018 - kl.11.00

Til:4.2.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.forkl.dag
Liturg: OWJ
Organist: Maria
Prekentekst: Mark 9,2-13
Offerformål: X-klubben
Nattverd