Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.7.2018 - kl.11.00

Til:22.7.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden
Liturg: Arne Håkonseth
Organist: Mathias Kråkenes
Prekentekst: Joh 8,2-11
Offerformål: Menighetens barne & u.arbeid
Nattverd
Dåp