Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.6.2018 - kl.11.00

Til:3.6.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i tr.tiden
Liturg: Håvard Høie, Odd Willy Johansen
Organist: Maria-Daniela Raasch
Prekentekst: Joh 3,26-30
Offerformål: Menighetens barne & u.arbeid
Nattverd
Dåp