Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.11.2018 - kl.11.00

Til:25.11.2018 - kl.12.30

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste s. i k.året
Liturg: Hans Jørgen Nilsen
Organist: Maria
Prekentekst: Matt 25,1-13
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp