Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Om Trondenes kirke

"Den vakreste kirke der er på landsbygden i Norge" er Trondenes blitt kalt.

I koret i Trondenes kirke finnes det tre alterskap fra slutten av 1400-tallet. Det er knapt noen annen kirke i Norge som kan oppvise maken. Når vi vet at det har opprinnelig vært sju alterskap totalt i kirka, forteller dette om et rikt og viktig kirkested i katolsk tid. 

Trondenes kirke har seks faste steinaltere, tre i koret, ett i sakristiet og to i skipet. Hovedalteret er eiendommelig. Det står fritt på gulvet, men er forenet med veggen bak ved en bue. Fra det et nordre alteret er det bevart et dokument i riksarkivet. Det viser at alteret ble innviet av erkebiskop Gaute 4.september 1476. 

Alterskapene er et fenomen fra seinmellomalder. Opprinnelig var det kun Corpus Christi (brødet) samt de hellige bøkene som skulle oppbevares på alteret. Etterhvert tillot man et mindre relikvieskrin, krusifiks, relikviekors og lysestaker. Fra 1200-tallet overtok de overdådige alterskapene i større format. 

De tre bevarte alterskapene i Trondenes kirke er sannsynligvis tyske arbeider. Den eldre forskningen tilskrev gjerne disse til den berømte billedskjæreren Bernt Notke fra Lübeck. Hvorvidt dette er tilfelle tviler man på idag. Fokus idag ligger på den idemessige og samfunnsøkonomiske sammenhengen vi må se denne kunsten i. Alterskapene er bl.a. et klart uttrykk for det vi kjenner som et oppsving for markedsfiske og tørrfiskeksport fra Nord-Norge i denne perioden. Kirkene i Nord-Norge var i seinmellomalder blant de best utstyrte. Dette har mange satt i sammenheng med de ekstremt gode prisene det var på tørrfisk på 13-1400 tallet. Skatteinngangen til kirkene her nord var dermed god, og overskuddet kunne omsettes i rik utsmykking av guds hus. 

De to mest sjeldne gjenstandene knyttet til utsmykking av kirken er antemensalet og alterbrunnen. 

Trondenes kirke med galleri

Foto: Sør-Troms Museum

Antemensale var til å dekke fronten av alteret med. Antemensalet fra Trondenes er av tre og forestiller St.Olav, St.Peter og erkebiskop Øystein. Den er antakelig et norsk arbeide utført i Nidaros omkring 1330. Denne alterfrontalen oppbevares nå i Universitetets Oldsaksamling i Oslo. En kopi henger i det nordre sidealteret i Trondenes kirke. 

Alterbrunnen hadde samme funksjon som antemensale. Alterfrontaler av tekstil, såkalte antependier forekom gjennom hele mellomalderen. Noen ganger ble de erstattet av et smalere stykke, en øvre bord, under navnet alterbrunn. Alterbrunner er sjeldne i Norge. Før 1940 fantes fire stykker bevart, hvorav tre var fra Nord-Norge. To av disse forsvant under krigen og som den eneste i landet er alterbrunnen fra Trondenes er fortsatt på sin opprinnelige plass. Originalen ble imidlertid flyttet fra hovedalteret til sakristiet da man fikk laget en kopi i 1985.

Steinkirka på Trondenes er en av landets viktigste kirker fra mellomalderen. Vakker og hvitkalket står den i havkanten omgitt av tykke murer fra mellomalderen. 

På stedet den ble reist har det sannsynligvis stått en eller to trekirker før. Man må anta at den første kirka på Trondenes ble reist en gang på 1000-tallet som en liten trekirke i utkanten av tunet på høvdinggården. 

Hvor gammel steinkirken på Trondenes er, har lenge vært et diskusjonstema. Selv om den tradisjonelt har blitt datert til 1200-tallet ble det etter at takstolene var datert til 1400 mange som mente at kirka også var fra dette hundreåret. 

Bygningsarkeologen Ole Egil Eide hevder at kirken sannsynligvis er oppført i etapper over en lang periode. Byggestarten var like før år 1200. 

Ttrondenes kirke buet tak

Foto: Paul A. Kramer/Sør-Troms Museum

I årene rundt siste verdenskrig ble Trondenes kirke restaurert og tilbakeført til slik den så ut i middelalderen. Trondenes kirke ble både i katolsk og etterreformatorisk tid regnet som den største og vakrest utrustede nord for Nidarosdomen. Selv om bare en del av den storslagne kirkekunsten fra katolsk tid er tilbake, er noe av den beste og vakreste kirkekunsten fortsatt her i kirken. 

Foruten de tre alterskapene har kirken bevarte kalkmalerier og en alterbrunn fra 1300-tallet. I takverket ble det funnet rester av det som er Norges eldste bevarte seil. 

Kirken rommer fortsatt mange gåter og er en opplevelse for den besøkende. Kombinerer man en tur i kirken med et besøk i utstillingene på Trondenes Historiske Senter får man også den faglige bakgrunnen for den kunnskap vi har om dette byggverket.

 

Kilde: Tekst og bildere er hentet fra Trondenes Histoiske Senter

http://new.stmu.no/TrondenesHistoriskeSenter

Kontaktinformasjon for Trondenes Menighet

Trondenes kirke ligger i Trondnenesveien 128, på Trondneneshalvøya ca 3 km fra Harstad sentrum.

Kontoradresse: Storgata 5, Harstad

Postadresse: Postboks 863, 9488 Harstad

E-post:  post@kiha.no

Telefon: 77 01 65 00

Telefaks: 77 01 65 01

Telefontid:

man-fre: 09.00-14.00

tors: Stengt

Besøkstid: 09.00-15.00