Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Thomas Rachlew
Organist: Maria-Daniela Raasch
Prekentekst: Matt 17,1-9
Offerformål: Den norske kirke i utlandet
Nattverd
Dåp