Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.3.2020 - kl.11.00

Til:8.3.2020 - kl.12.00

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i fastetiden
Liturg: Thomas Rachlew
Organist: Maria-Daniela Raasch
Prekentekst: Matt 15,21-28
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp