Høymesse Trondenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.00

Sted:Trondenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Arne Håkonseth
Organist: Maria-Daniela Raasch
Prekentekst: Matt 7,7-12
Offerformål: Menighetens barne & u.arbeid
Nattverd