Gudstjeneste Sandsøy kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.30

Sted:Sandsøy kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18. søndag i treenighetstiden
Liturg: Oddvar Tveito
Prekentekst: Mark 1,40-45
Offerformål: Diakoniutvalget i Vågsfjord menighet
Nattverd
Dåp