Høymesse Sandsøy kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.3.2021 - kl.11.00

Til:28.3.2021 - kl.12.00

Sted:Sandsøy kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: Anette Benedikte Eneberg
Organist: Ola Sødal Aadland
Prekentekst: Matt 26,6-13
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd
Dåp