B +C Multi Skåre 21 - UTE

Praktisk informasjon

Fra:6.5.2021 - kl.17.00

Til:6.5.2021 - kl.19.00

Sted:Menighetssal - Udland, Udland kirke

Arrangør: