B-Multi Skåre: Undervisning

Praktisk informasjon

Fra:22.5.2018 - kl.17.00

Til:22.5.2018 - kl.19.00

Sted:Menighetssal, Udland kirke, Konfirmantrom

Arrangør: