C Multi Skåre 21

Praktisk informasjon

Fra:15.4.2021 - kl.17.00

Til:15.4.2021 - kl.18.30

Sted:Menighetssal - Udland, Udland kirke

Arrangør: