Messe for Gud og hvermann

Kirkens Bymisjon Haugalandet arrangerer månedlige kveldsmesser i Kulturkirken Skåre

Neste og siste messe i 2017 er søndag 26. november. 

Datoene for første halvår i 2018 er:

Søndag 28. januar

Søndag 25. februar

Søndag 18. mars

Søndag 29. april

Søndag 27. mai

Søndag 17. juni

Alle messene starter kl. 19.00

- Vi starter med en felleskapsdel med servering av kaffe og vafler kl 18.30, mens selve messen starter kl 19.00. Fattige tilreisende EØS-borgere har ansvar for fellesskapsdelen før messen. Bymisjonsprestene Gro, Arild og Kjell deler
på liturg-ansvaret, forteller daglig leder i Bymisjonen, Arne Valen.

På Bymisjonens Facebook-sider finnes informasjon om hvilke prester og musikere som deltar på messene.

Varmt velkommen til alle!

Kontaktinformasjon for Skåre menighet

Våre kontorer ligger i Udland kirke i Austreimsveien 60.

Telefon- og besøkstid:

Man-Fred 9-14

Postadresse:

Pb. 612

5501 Haugesund

Telefon: 52809500  

E-post: post.haugesund@kirken.no

Kontonr: 3330.20.30362

Org.nr.: 976 993 446